Logi
Logi
Wkrótce więcej nowych produktów, na razie 100 Krzyżówek liczbowych! i 100 Mostów! Stopniowo wzbogacimy jeszcze ofertę przed wakacjami. Zapraszamy.

New products arrive to our store soon, like: 100 Cross-sums Puzzles and Bridges (Hashiwokakero). We enhance the offer even more before sumer holidays.

Najnowsze

2018.05 100 Mostów nr 1
Logi-Mix 2018.05 nr 119
_Puzzel nr 14, trudny Stojak na biżuterię
_Puzzel nr 14, sredni Stojak na biżuterię

Najczęściej Kupowane

2017.02 100 Lampek nr 1
2016.02 Logi Junior nr 1 30 łatwych obrazków
2015.08 100 Wielokropek nr 5
2013.08 Logi-MAX nr 3